Pembesaran 6 Ikan Konsumsi di Pekarangan : Lele I Belut I Gurami I Patin I Nila I Lobster air tawar / Cahyo Suprianto text Jakarta : Penebar Swadaya, 2017 Perikanan URN:ISBN:978-979-002-732-9